550 éves a magyarországi könyvnyomtatás

Az 550 éves magyarországi könyvnyomtatás történetéről szervezett kiállítás 2023. július 13. – október 4. között látható a szegedi Somogyi-könyvtárban, a Dóm téri épületben. A magyarországi könyvnyomdászat története a Budai krónika 1473-as megjelenésével indul; a Somogyi-könyvtár régi könyves állományából válogató nyári nagykiállítás az 550 éves magyarországi könyvnyomdászat történetének állít emléket.

A 15. századra az írásbeliség fejlődésével megnőtt a társadalmi igény a könyvek sokszorosítására. Gutenberg találmányának lényege elsősorban a betűk sokszorosítása, amely lehetővé tette a szövegek kiszedését, majd kézisajtó segítségével mindezekről több, azonos példány készítését. Így jelenhetett meg a kézzel írott könyvek után a nyomtatott könyv, amelynek nagy szerepe volt az információ terjesztésében.
Hess András Budai Krónikája 1473. június 5-én jelent meg Budán. A feltehetően német származású nyomdász Vitéz János érsek invitálására érkezett Magyarországra. Nyomdája azonban nem volt hosszú életű. A következő nyomdát a Kárpát-medencében 1529-ben alapították Nagyszebenben, majd ezt követően folyamatos volt a könyvnyomtatás valamely magyar városban.

A bibliotéka nyári kiállítása tehát elsősorban a hazai nyomdászat történetére fókuszál, de röviden betekintést nyerhetünk az európai nyomdászat történetébe is – a tárlaton látható reprezentatív kötetek ékesszóló bizonyítékai annak, hogy a magyar törekvések szinte a kezdetektől jelen voltak a kontinens szívében. A tárlat foglalkozik a nyomdászattal, mint új hivatással, hogy hogyan terjedt el a különböző kiadói- és nyomdászjelvények használata. Híres szegedi nyomdászok munkásságába ad betekintést, mint Grünn Orbán vagy Burger Zsigmond.

Gutenberg találmánya a tudományos fejlődést is forradalmasította, a korábban elszigetelten tevékenykedő tudósok gondolatai hamarabb és messzebbre eljutottak a művelődni vágyó emberekhez. Magyarországon valódi tudományos fejlődés csak a 16. század után kezdődött el. A gombamód szaporodó nyomdák mind küldetésüknek tartották a tudományos tartalmú könyvek terjesztését is. A jelentősebb műhelyekből kikerült termékeken keresztül nyomon követhetjük az egyes magyar tudományágak kialakulását.

Ma egyetlen könnyed kézmozdulattal bárki elindíthat egy nyomtatási folyamatot, ám az igényes tipográfia továbbra is magasan képzett szakemberek munkájának köszönhetően valósul meg Szeged korszerű nyomdáiban is.
A kiállítás megrendezését Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága az Idegenforgalmi támogatási keretből nyújtott hozzájárulásával segítette. Az installációhoz különböző nyomdászati eszközökkel pedig a szegedi Print Shop Kft. járult hozzá.
A kiállítás 2023. október 4-ig tekinthető meg a Somogyi-könyvtárban (Szeged, Dóm tér 1–4., földszinti kiállítótér).