Leleplezték Thököly Imre késmárki lovasszobrát

A késmárki vár udvarán hétfőn leplezték le Thököly Imre fejedelem bronzszobrát, Győrfi Lajos magyar szobrászművész alkotását. A lovasszobor már tavaly is az udvaron állt, a világjárvány miatt azonban csak most került sor az átadására. Erika Cintulová, a Késmárki Múzeum igazgatója elmondta: a szoborállítás ötlete régebben merült fel, a megvalósítás a magyar konzulátus és Késmárk városa együttműködésének köszönhető.
A Thököly-családnak köszönhetően vált a késmárki vár előkelő nemesi rezidenciává, művészek, filozófusok, zenészek és arisztokraták találkozóhelyévé. Thököly Imre a várban született, a földi maradványait pedig a késmárki új evangélikus templom mauzóleumában helyezték végső nyugalomra. A család mintegy száz éven keresztül, a 16-17. században birtokolta a várat, és virágoztatta fel azt.
A Thököly-családnak kiállítást alakították k a vár bejárati tornyában. A késmárki múzeum lengyel és magyar partnerekkel együttműködve saját tárlattal is megemlékezik Thököly Imre 17. századi kuruc felkeléséről, a Bécs melletti harcokról, valamint a fejedelem törökországi emigrációjáról.