Toptura.hu hírlevél 2021/23.

Szent László növénytemplom

Kassától 27 kilométerre, délnyugatra, a Bódva jobb partján fekszik Debrőd (Debrad) település, amely a XIII. században a jászóvári Premontrei prépostság ősi birtoka volt. Első említése 1255-ből való, amikor IV. Béla a falut a prépostságnak adományozta.

Szent László Növénytemplom, Debrőd

A településen keresztül folyik a Debrőd-patak, amely Szent László egyik legendájával köthető össze. Szent László a települést körülvevő erdőben próbált az ellenség elől megbújni, azonban víz hiányában a katonák és a lovak nehéz helyzetbe kerültek. Ekkor a király lova felágaskodott, az egyik sziklára dobbantott és patkójával forrást fakasztott. Mai napig megvan a forrás, amit a királyról neveztek el és egykori „fenekén” a patkó nyoma ma is látható. A forrás mellett Bátkay Domonkos jászóvári prépost 1500 körül egy templomot épített, amely a XVII. század elején, a török dúlás során elpusztult. A templom néhány romja még ma is látható, amihez a környékbeliek időnként búcsújárást szerveztek.

A lópata fakasztotta forrás • Fotó: Pusztay Sándor

1952-ben azonban különleges történés színhelye volt Debrőd. Szepsi faluból néhány asszony szeptember 8-án, majd 15-én Máriát dicsérni indultak a romokhoz és a szent forráshoz. Először egy készülő vihar, és hatalmas felhőképződés közepette tűnt fel a láthatáron a kis Jézust ölében tartó Szűzanya, majd néhány nap múlva több jelenlevő szeme láttára, különös természeti jelenségek történtek. Az elbeszélők szerint az egész erdő aranysárga fényben úszott, a Nap szinte elveszítette vakító ragyogását, és a szent ostyához hasonló fehérség borított be mindent. Az erdő egy északi részén óriási vörösség hömpölygött és körös-körül rózsák hullottak a vidékre.

Ettől a naptól kezdve, minden évben tartottak búcsújárást, megindult a hívek özönlése. A környék vezetői 1959-ben véget vetettek a vallási felbuzdulásnak. Az időközben felépített kápolnát felgyújtották, az ott levő szobrokat megsemmisítették.

A 2021. évi búcsú két résztvevője • Fotó: Pusztay Sándor

A Szent László templom újjáépítésének gondolata az ezredforduló környékén vetődött fel újból, ahol Tamás Gábor építész tervei alapján, megkezdődött a középkori templom alapjainak kiásása és megerősítése. Sajnos a sors közbeszólt. 2006-ban elhunyt Papp Anna polgármester, így az újjáépítés megszakadt, azonban a megválasztott Papp Adriánnak sikerült község támogatását az építkezéshez megszerezni. Mivel a templom a Szlovák Paradicsom közvetlen közelében található, a felújításhoz a környezetvédelmi hivatal, csak a természetes anyagok és technológiák felhasználását engedélyezte. Ezek után került felépítésre az európai szinten is egyedülálló vörösfenyő konstrukció. Az új tervek szerint a templomnak csak a tartó gerendáit építették meg. A környéket növényekkel futtatták be, a szentély körül pedig különleges fajtájú rózsákat ültettek. Napjainkban a debrődi Szent László-napi búcsú népszerűsége és látványossága – a növénytemplomban tartott szentmisével – kiemelkedik a hasonló jellegű rendezvények közül.

Machu Picchu

Az inkák ősi városa, Machu Picchu Peru egyik legismertebb és legnépszerűbb turistalátványossága. Egy friss kutatás szerint valamikor időszámításunk szerint az 1420-as években építették fel és népesítették be először ezt a várost, szóval évtizedekkel korábban, mint azt eddig sejtették.

Machu Picchu • Fotó: 360°bringa.hu

Egy csapat kutató most a Yale egyetemről végzett el új kutatásokat, és arra jutottak, hogy a Pachacuti nevet viselő indián uralkodó sokkal előbb jutott hatalomra, mint azt korábban sejtették. Ő volt egyébként az, aki a Machu Picchut építtette. Ez pedig azt is megmagyarázza, hogyan lehetett a Kolumbusz előtti Amerikában az Inka Birodalom annyira erős és hatalmas. Hiszen így tényleg volt ideje komoly hódításokra. Eredetileg azt hitték, hogy valamikor 1440-ben építhették a várost, de egy új technológia segítségével most pontosabban be tudták azonosítani a talált emberi maradványok korát. Ez az új technológia már minimális mennyiségű szerves anyagból képes rendkívüli nagy pontossággal dolgozni, így rengeteg csontvázat tudtak megvizsgálni.

Szlovákiai utazás – jó ötlet.