Zólyom vára (Zvolen hrad)

Történelmi barangolás Szlovákiában

A közép-szlovákiai Zólyom (Zvolen) városának kiemelkedő építménye és jelképe a Szalatnya folyó partján álló vár. (A település első várának a legkorábbról ismert Zólyom-Pusztavárnak Pustý hrad) két különálló erődítményét a XIII. század közepén, illetve a XIV. század elején emelték. A zólyomi erődítményből 1370-es években Nagy Lajos vadászkastélyt építtetett és 1382-ben ide hívta össze a lengyel rendeket. 1440-ben Giskra serege elfoglalja, 1449-ben Hunyadi János felégeti a várost és 1451-ben a várral átellenben, a 444 m magas Strázsa-hegyen építtet várat, amelynek maradványai ma is látszanak.

Zólyom várát csak az itt szívesen tartózkodó Mátyás veszi vissza 1462-ben, majd átépítteti. A várat a török sohasem tudta bevenni. A 16. században megváltozik szerepe, a török ellen védelmet nyújtó erődítménnyé építtetik át. Ekkor épült hozzá az erőd, a bejárati kapu és további két szint. 1605-ben Bocskai István, majd Bethlen Gábor foglalja el. Miután Bethlen Gábort 1620. augusztus 25.-én a szomszédos Besztercebányán tartott országgyűlésen magyar királlyá választják, egy évig itt őrizték a Szent Koronát. 1644-ben I. Rákóczi György foglalja el, a kuruc harcokban többször cserél gazdát. 1703 novemberében Bercsényi Miklós kurucai itt futamítják meg Forgách Simon császári seregét.

A várkastélyt állandó helyőrség lakta. Utolsó nagyobb, barokk stílusú átépítésére a XVIII. században került sor. Ekkor készült a festett, kazettás mennyezet a Királyok termében 78 római és német császár festett portréjával. Hosszú ideig az Esterházy-család tulajdona, tőlük 1802-ben szerzi vissza a királyi kincstár. 1919. június 7-én a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege visszafoglalja Csehszlovákiától. 1944-ben a szlovák nemzeti felkelés egyik központja.
A vár helyreállítása nagyrészt megtörtént, jelenleg a Szlovák Nemzeti Galéria kiállítások színhelyeként használja. Láthatóak Lőcsei Pál mester műveinek és gótikus falfestmények itt megfestett másolatai és európai képzőművészeti válogatás. Nyaranta a várudvaron tartják a Zólyomi Várjátékok (Zámocké hry zvolenské) színházi fesztivált.
A város déli részén enyhe emelkedő vezet a várhoz.