Pozsonyi vár (Bratislavský hrad)

Történelmi barangolás Szlovákiában

A Duna fölötti 85 méter magas dombon már az első ezredforduló előtt állt vár, Braszlav pannóniai Karoling hűbéres herceg erődje. A várhegy 902-től bírt határvédő szereppel, a Fuldai évkönyv 907-ben említi először.

1042-ben, István király halála után I. Břetislav cseh fejedelem rövid időre elfoglalta a föld-fa szerkezetű várat. 1052-ben III. Henrik serege ostromolta, ekkor fúrta meg, és süllyesztette el hajóit a víz alatt egy Zotmund nevű katona.

A vár bejárata

A várban szívesen tartózkodott Salamon király. Rőtszakállú Barbarossa Frigyes 1189-ben falai alatt gyűjtötte össze keresztes hadát. A tatárok 1241-ben nem tudták elfoglalni.

Az első országgyűlést 1402-ben Zsigmond király tartotta a várban. 1420-ban a husziták fenyegetései miatt megerősítették az építményt. 1429-ben Zsigmond ide hívta össze a birodalmi országgyűlést, a várost országainak székhelyévé kívánta tenni. Mátyás király is gyakran megfordult a várban. 1491-ben itt állapodott meg II. Ulászló és Habsburg Miksa, hogy a Jagelló-ház kihalása esetén a magyar trónt a Habsburgok öröklik.

A mohácsi vész után itt ülésezett az országgyűlés, mely 1536-ban kimondta, hogy a magyar kormány székhelye Pozsony. A vár délnyugati tornyában őrizték a magyar koronát. 1552-től 1556-ig reneszánsz stílusban építették át az erősséget. Az időközben romba dőlt királyi vár helyreállítási munkálatainak felügyelésével az 1630. évi országgyűlés elnökét, Pálffy nádort és országbírót bízták meg. Az általa helyreállított és lakályos építmény közel két századon át országos események színhelye volt. Itt ismerték el 1687-ben a Habsburg-ház örökösödési jogát, és köttetett a Pragmatica Sanctio, 1741. június 25-én itt koronázták meg Mária Teréziát, aki később szívesen tartózkodott a várban.

Az 1784. évi Budára költözéséig itt működött az Országos Levéltár. A vízvezetékrendszert Kempelen Farkas tervezte. II. József idején a várban börtön és papnevelő intézet működött. Az 1811-es tűzvész után megmaradt épületeket laktanyaként használták.

A vár felújított hátsó kertje (Fotó: Pusztay Sándor)

A helyreállítás 1956 óta tart. Az újjáépített várban 1968 óta a Szlovák Nemzeti Múzeum kiállításai kaptak helyet. A vár mögött levő park újjáépítése 2018-ban fejeződött be, a különböző katonai és védelmi épületek rekonstrukciója a mai napig tart. Célszerű a várhegy alatt parkolni, ahonnan gyalogosan tizenöt perc alatt lehet a vár valamelyik bejáratához eljutni.